TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE ALE blazariuc.com

1. PREVEDERI INTRODUCTIVE

1.1 Termenii și condițiile generale de față (denumite și „GTC”) ale Bodywear SRL, cu sediul social în București , calea Rahovei 266-268, România, cod unic de identificare: 37350293 („Vânzătorul”), prevăd drepturile și obligațiile reciproce ale părților care decurg din sau sunt în legătură cu contractul de vânzare-cumpărare încheiat, în baza Legii nr. 102/2014 Coll. privind protecția consumatorilor în cazul vânzării de bunuri sau al prestării de servicii în temeiul unui contract la distanță sau al unui contract încheiat în afara sediului vânzătorului, modificând și completând anumite legi, între Vânzător și un consumator prin intermediul unui formular de comandă electronic al Vânzătorului („Contractul”) și fac parte integrantă din acest Contract. Vânzătorul operează magazinul său pe internet pe site-ul web cu adresa www.blazariuc.com („Site-ul web”).

1.2 GTC nu se vor aplica în cazurile în care persoana care intenționează să achiziționeze bunuri de la Vânzător este o persoană juridică sau o persoană care, atunci când comandă bunurile, acționează în cadrul întreprinderii sau al profesiei sale.

1.3 Prevederile GTC de față vor face parte integrantă din Contract. Contractul și GTC-urile sunt încheiate în limba română. Contractul poate fi încheiat în limba română. Un Contract care include GTC-ul de față va fi considerat un contract scris.

2. ÎNREGISTRARE

2.1 Un consumator poate să achiziționeze bunuri de pe Site-ul web al Vânzătorului fie ca utilizator înregistrat sau fie ca utilizator neînregistrat. Avantajul înregistrării este acela că consumatorul nu trebuie să își reintroducă informațiile personale și adresa de livrare pentru fiecare comandă, obține acces nerestricționat la istoricul comenzilor sale și, datorită datelor introduse anterior, poate face plata mai simplu și mai rapid.

2.2 O persoană fizică cu vârsta de minimum 16 ani se poate înregistra.

2.3 Consumatorul se poate înregistra prin intermediul formularului de înregistrare disponibil pe Site-ul web („Formularul de înregistrare”). Consumatorul trebuie să introducă în formularul de înregistrare toate informațiile indicate în acesta, și anume: prenumele, numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare a bunurilor comandate de consumator și să creeze o parolă. Informațiile introduse de consumator în Formularul de înregistrare trebuie să fie adevărate și actualizate. Dacă datele consumatorului se modifică, acesta va avea posibilitatea să le modifice în orice moment la adresa https://blazariuc.com/my-account/edit-account/

2.4 Accesul la cont este securizat prin nume de utilizator și parolă; consumatorul se angajează prin prezentul document să păstreze confidențialitatea numelui de utilizator și a parolei și să le protejeze împotriva utilizării sau a utilizării abuzive de către orice terțe părți.

2.5 Vânzătorul poate verifica oricare dintre și toate informațiile introduse de consumator în Formularul de înregistrare. Dacă Vânzătorul descoperă că datele introduse de consumator în Formularul de înregistrare nu sunt actuale, nu există sau sunt înșelătoare sau că consumatorul nu a utilizat contul timp de mai mult de 24 de luni sau își încalcă obligațiile sau încalcă drepturile noastre derivate din Contract, Vânzătorul își rezervă dreptul să dezactiveze contul de utilizator al consumatorului.

3. COMANDAREA BUNURILOR, ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

3.1 După ce selectează bunurile pe Site-ul web și își confirmă alegerea prin clic pe butonul „Adăugă în Coș”, consumatorul va fi redirecționat către formularul de comandă („Formularul de comandă”). Consumatorul trebuie să introducă toate detaliile în Formularul de comandă (sau să aleagă opțiunea adecvată din Formularul de comandă): prenumele, numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare a bunurilor comandate de consumator, informații despre metoda de plată a prețului bunurilor și metoda de livrare a bunurilor sau codul sau cuponul de reducere. Dacă consumatorul este un consumator înregistrat, va trebui să se autentifice.

3.2 După ce selectează metoda de plată, consumatorul va fi redirecționat către o pagină în care sunt rezumate toate datele comenzii consumatorului. Vânzătorul solicită consumatorului să verifice și, dacă este necesar, să corecteze orice date eronate din comandă făcând clic pe butonul „Editare”. Dacă toate datele introduse de consumator sunt corecte, acesta va transmite comanda prin clic pe butonul „Plasează comanda”.

3.3 După ce transmite comanda, Vânzătorul va trimite o confirmare a comenzii la adresa de e-mail indicată de consumator. Trimiterea unei confirmări de primire a comenzii de către Vânzător nu înseamnă că Contractul a fost încheiat. La primirea confirmării de primire a comenzii, Vânzătorul va verifica disponibilitatea bunurilor; Contractul se încheie doar la acceptarea cu efecte obligatorii a ofertei de contract de către Vânzător sub forma unei confirmări prin e-mail în sensul că bunurile sunt pregătite să fie ridicate sau au fost trimise spre livrare (după caz).

3.4 Orice costuri suportate de consumator cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță (precum telefonul sau internetul) pentru a efectua comanda vor fi suportate de consumator; aceste costuri vor avea valoarea obișnuită, în funcție de tariful serviciului de telecomunicații utilizat de consumator.

3.5 Vânzătorul va arhiva comanda, precum și Contractul, timp de cel puțin 2 ani, în orice caz pentru un timp care nu depășește perioada prevăzută de legislația aplicabilă pentru finalizarea cu succes a acestora. Nici comanda, nici Contractul nu vor fi puse niciodată la dispoziția niciunei terțe părți neparticipante (cu excepția angajaților și subcontractanților Vânzătorului, în măsura necesară, sau dacă Vânzătorul este obligat să dezvăluie aceste documente prin legea aplicabilă). Dacă este necesar, vom trimite Contractul consumatorului la cererea acestuia.

3.6 Consumatorul poate să cumpere doar cantitatea de bunuri care corespunde nevoii normale. Bunurile achiziționate prin Site-ul web al Vânzătorului nu sunt destinate revânzării. Dacă consumatorul comandă sau achiziționează o cantitate de bunuri care nu corespunde nevoii normale sau dacă Vânzătorul ajunge la concluzia, pe baza informațiilor de care dispune, că bunurile comandate de consumator vor fi utilizate pentru revânzare, Vânzătorul va avea dreptul să anuleze comanda consumatorului sau, dacă Contractul a fost deja încheiat, Vânzătorul va avea dreptul să rezilieze Contractul. Dacă Vânzătorul reziliază Contractul, consumatorul și Vânzătorul își vor restitui reciproc toate prestațiile efectuate.

4. PREȚUL BUNURILOR ȘI REDUCERI

4.1 Prețul de achiziție al bunurilor indicat pe Site-ul web va fi prețul final, și anume ca preț al bunurilor inclusiv TVA și alte taxe (dacă există); acest preț nu va include costurile de transport, plata în numerar la momentul livrării, comisioanele operatorului portalului de plată și alte taxe notificate expres consumatorului la finalizarea comenzii (în orice caz, înainte de transmiterea comenzii).

4.2 Prin transmiterea comenzii, consumatorul confirmă că a fost informat că livrarea bunurilor depinde de plata prețului de achiziție sau a altor taxe, a căror valoare finală va fi notificată consumatorului înainte de transmiterea comenzii.

4.3 Consumatorul confirmă prin prezentul document că, dacă Site-ul web indică un preț pentru bunuri care este evident eronat, Vânzătorul va avea dreptul să rezilieze Contractul chiar după ce consumatorul a primit e-mailul care confirmă că comanda consumatorului este gata să fie ridicată sau că bunurile au fost trimise spre livrare (după caz). În acest caz, Vânzătorul va informa cu promptitudine consumatorul despre această situație. Ca exemplu, prețul indicat va fi evident eronat dacă: (i) prețul bunurilor este aparent incorect (nu ia în considerare prețul de cumpărare), (ii) prețul bunurilor lipsește sau conține un număr în plus sau virgula zecimalelor se află într-o poziție greșită sau (iii) reducerea pentru bunuri depășește 50%, dar pe Site-ul web bunurile nu sunt marcate cu simbolul campaniei de marketing sau al ofertelor speciale. Dacă există dubii cu privire la preț, Vânzătorul solicită consumatorului să îl contacteze cu promptitudine și Vânzătorul va confirma consumatorului dacă prețul este corect. Prevederea nu va aduce atingere dreptului consumatorului să denunțe unilateral Contractul, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în GTC de față.

4.4 Toate ofertele speciale și reducerile aplicabile bunurilor Vânzătorului vor fi valabile doar dacă indicațiile unui anumit produs nu prevăd altfel. Reducerile (dacă există) aplicabile prețului bunurilor nu pot fi combinate (și anume, două sau mai multe reduceri nu pot fi aplicate unui singur produs și/sau unei singure comenzi). Se pot aplica unei oferte speciale sau unei reduceri termeni și condiții suplimentare, care pot fi comunicate separat consumatorului, fie ca parte a unei comunicări de marketing privind oferta specială sau reducerea, fie în alt fel, și acești termeni suplimentari vor face parte integrantă din GTC de față; dacă există o discrepanță între GTC de față și acești termeni și condiții suplimentare, termenii și condițiile prevăzute în termenii și condițiile speciale ale ofertei speciale sau reducerii vor avea prioritate. Pentru evitarea neclarităților, dacă consumatorul reziliază Contractul sau returnează bunurile achiziționate la preț de ofertă specială, cu reducere sau utilizând orice cupon, oferta specială, reducerea sau cuponul respectiv(ă) nu poate fi utilizat(ă) pentru a achiziționa niciun alt bun dacă Vânzătorul nu mai furnizează oferta specială sau reducerea sau dacă cuponul a expirat.

5. TERMENI DE PLATĂ

5.1 Consumatorul poate, la latitudinea sa, să achite prețul bunurilor, precum și orice costuri asociate cu metoda de plată sau cu metoda de livrare aleasă de consumator în unul dintre modurile următoare:

(a) plată online prin card de debit/credit (prin procesatorul de plăți Netopia);
(b) plată în numerar la curier, în momentul primirii bunurilor în locul indicat de consumator.

5.2 Achiziția va deveni activă atunci când:

(a) prin transmiterea unei comenzi dacă consumatorul a ales ca metodă de plată a costului de achiziție plata fără numerar în conformitate cu clauzele 5.1(a) și 5.1(c) și obligația consumatorului de plată a prețului de achiziție va fi executată la momentul creditării prețului de achiziție în contul Vânzătorului; sau
(b) la primirea bunurilor dacă consumatorul a ales ca metodă de plată a prețului de achiziție plata în numerar în conformitate cu clauza 5.1(b).

5.3 Factura pentru bunuri va fi emisă doar după ce consumatorul a plătit prețul de achiziție al bunurilor și va fi trimisă consumatorului:

(a) fizic, împreună cu bunurile, dacă consumatorul a ales plata fără numerar în conformitate cu clauzele 5.1(a) și 5.1(c) ca metodă de plată a prețului de achiziție; sau
(b) prin e-mail, în termen de 48 de ore de la livrarea bunurilor dacă consumatorul a ales plata în numerar în conformitate cu clauza 5.1(b) ca metodă de plată a prețului de achiziție.

5.4 Pentru evitarea oricăror neclarități, costul utilizării serviciului „numerar la livrare” nu este inclus în prețul bunurilor și va fi facturat la valoarea notificată consumatorului după selectarea opțiunii „numerar la livrare” la completarea Formularului de comandă. Prețul pentru opțiunea „numerar la livrare” va fi prețul de utilizare a metodei de plată și nu o taxă poștală sau de ambalare.

5.5 Pentru evitarea oricăror neclarități, Vânzătorul nu emite facturi care nu includ TVA.

6. TERMENI DE LIVRARE A BUNURILOR

6.1 Vânzătorul va livra bunurile consumatorului prin intermediul societății indicate în Formularul de comandă („Agentul de livrare”). Livrarea se va supune termenilor și condițiilor Agentului de livrare.

6.2 Pe Site-ul web, Vânzătorul va preciza pentru fiecare element al bunurilor termenele de livrare informative neobligatorii (astfel cum sunt indicate pe Site-ul web); cu toate acestea, Vânzătorul va depune toate eforturile pentru a livra bunurile consumatorului în aceste termene. Fără a se aduce atingere prevederilor anterioare, Vânzătorul va livra bunurile consumatorului cel mai târziu în termen de 2 – 5 zile lucrătoare. Termenul de livrare a bunurilor va începe să curgă în ziua care urmează zilei în care confirmarea comenzii a fost comunicată consumatorului, dar nu înainte ca prețul de achiziție să fie creditat în contul Vânzătorului, dacă prețul de achiziție este plătit în conformitate cu clauza 5.1(a) sau 5.1(c). La executarea comenzii consumatorului pot exista circumstanțe care afectează termenul de livrare a bunurilor comandate de consumator. Vânzătorul va informa consumatorul cu promptitudine despre orice modificare a termenului de livrare; aceasta nu va prejudicia dreptul consumatorului de a rezilia Contractul în conformitate cu GTC de față.

6.3 Consumatorul va prelua bunurile livrate la adresa de livrare pe care a indicat-o în comandă, la momentul convenit între consumator și Agentul de livrare și în termenii și condițiile indicate de Agentul de livrare.

6.4 Vânzătorul își rezervă dreptul să nu trimită repetat consumatorului orice bunuri a căror livrare nu a fost preluată de acesta (cu excepția cazurilor prevăzute în clauza 6.5) sau orice bunuri a căror livrare nu a fost preluată de consumator din orice motiv, deși Vânzătorul a acționat în conformitate cu clauza 6.3 de mai sus. Dacă consumatorul nu preia bunurile livrate în ciuda încercărilor repetate la livrarea acestora, Vânzătorul poate rezilia Contractul.

6.5 Dacă bunurile au fost livrate consumatorului într-un ambalaj rupt sau deteriorat sau dacă transportul este aparent prea ușor, Vânzătorul solicită consumatorului să nu accepte livrarea bunurilor de către Agentul de livrare și să informeze cu promptitudine Vânzătorul prin telefon, la numărul +40 725 260 260 sau prin e-mail, la adresa comenzi@blazariuc.com.

6.6 Livrarea bunurilor se poate face pe întreg teritoriul României.

7. ANULAREA CONTRACTULUI

7.1 Consumatorul poate rezilia Contractul în orice moment de la plasarea comenzii și până la expirarea perioadei de 30 de zile care începe să curgă de la data la care a primit bunurile. În sensul prezentei clauze, bunurile vor fi considerate preluate de către consumator: (i) dacă consumatorul sau o terță parte desemnată de acesta acceptă livrarea bunurilor comandate, în tot sau în parte sau (ii) dacă bunurile comandate de consumator printr-o singură comandă sunt livrate separat, de îndată ce s-a acceptat livrarea bunurilor sau (iii) dacă bunurile livrate sunt compuse din mai multe părți sau piese, de îndată ce s-a acceptat livrarea ultimei părți sau piese din aceste bunuri.

7.2 Dreptul de a rezilia Contractul în temeiul clauzei 7.1 nu se va aplica oricăror bunuri fabricate potrivit cerințelor specifice ale consumatorului, la comandă sau destinate special unei singure persoane.

7.3 Dreptul de a rezilia Contractul poate fi exercitat de consumator față de Vânzător printr-un e-mail trimis la această adresa comenzi@blazariuc.com cu numărul unic de identificare a comenzii și detaliile pentru are dorește rezilierea contractului.. Termenul de rezoluțiune a Contractului va fi considerat respectat dacă notificarea de anulare a Contractului a fost trimisă Vânzătorului în ultima zi a perioadei indicate în clauza 7.1 sau înainte de această dată.

7.4 În termen de 14 zile de la data anulării Contractului, consumatorul va returna bunurile Vânzătorului la această adresă (adresa) sau le va preda Vânzătorului sau persoanei autorizate de Vânzător să preia livrarea bunurilor. Termenul menționat în fraza precedentă va fi respectat dacă, în a 14-a zi sau înainte de această dată, bunurile au fost predate pentru transport. Consumatorul va suporta integral costurile de returnare a bunurilor Vânzătorului.

7.5 Consumatorul va răspunde pentru diminuarea valorii bunurilor din cauza manipulării bunurilor care depășește ceea ce este necesar pentru a stabili caracteristicile și funcționalitatea bunurilor. Manipularea bunurilor care depășește obiectivul prevăzut în fraza precedentă va însemna (între altele) returnarea oricăror bunuri (i) care nu mai sunt în ambalajul original, (ii) fără învelișul de protecție (dacă acesta a făcut parte din livrare), (iii) fără accesoriile care au făcut parte din livrare, (iv) de pe care s-au îndepărtat etichetele, (v) de pe care s-au îndepărtat accesoriile de protecție (de ex., autocolantele de pe lentilele ochelarilor), (vi) care nu includ instrucțiunile de utilizare sau alte informații atașate. Vânzătorul recomandă consumatorului să asigure coletul prin care bunurile sunt returnate Vânzătorului.

7.6 Vânzătorul va returna consumatorului plățile primite de Vânzător de la consumator în temeiul Contractului sau în legătură cu acesta în termen de 14 zile de la data anulării Contractului, cu condiția ca, inițial, consumatorul să livreze bunurile Vânzătorului sau să demonstreze că a expediat bunurile Vânzătorului, iar în cazul în care:

(a) consumatorul a achitat prețul bunurilor cu cardul, în conformitate cu clauza 5.1(a) sau 5.1(c), prețul de achiziție va fi rambursat în contul din care a fost plătit, cu excepția cazului în care consumatorul solicită Vânzătorului în scris să ramburseze prețul de achiziție într-un cont diferit; sau
(b) consumatorul a plătit prețul bunurilor la livrare, în conformitate cu clauza 5.1(b), prețul de achiziție va fi rambursat în contul consumatorului indicat de acesta în notificarea de anulare a Contractului sau comunicat ulterior Vânzătorului în scris.

7.7 Plățile care urmează să fie rambursate de Vânzător consumatorului în conformitate cu clauza 7.7 vor fi diminuate de Vânzător cu:

(a) costul suplimentar de livrare a bunurilor dacă clientul alege expres un mod diferit de livrare a bunurilor decât cea mai ieftină metodă obișnuită oferită de Vânzător (costurile suplimentare înseamnă diferența dintre costurile livrării alese de consumator și costurile celei mai ieftine metode obișnuite oferită de Vânzător);
(b) valoarea care corespunde deprecierii bunurilor, în conformitate cu clauza 7.6.

7.8 Dacă, în conformitate cu GTC de față și cu legea, consumatorul reziliază Contractul în mod valabil, orice contract auxiliar aflat în legătură cu Contractul (dacă există) va fi, de asemenea, nul.

7.9 Vânzătorul își rezervă dreptul să renunțe la Contract în orice moment înainte de livrarea bunurilor dacă intervin circumstanțe mai presus de controlul Vânzătorului care vor face imposibilă livrarea bunurilor comandate de consumator în termenii și condițiile prevăzute în Comandă și/sau GTC de față. Vânzătorul va informa cu promptitudine consumatorul despre astfel de circumstanțe prin e-mail sau prin telefon, la adresa de e-mail și/sau numărul de telefon indicate de consumator în Formularul de comandă. În termen de 14 zile de la anularea Contractului, Vânzătorul va rambursa consumatorului toate plățile pe care le-a primit de la consumator în temeiul Contractului sau în legătură cu acesta.

8. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vânzătorul va prelucra datele cu caracter personal ale consumatorului în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibilă la https://blazariuc.com/privacy-policy/ Prin prezentul document, consumatorul confirmă și este de acord cu acești termeni și condiții de prelucrare a datelor cu caracter personal.

9. IMAGINI ILUSTRATIVE ȘI OGLINDĂ VIRTUALĂ

9.1 Prin încheierea Contractului, clientul confirmă că imaginile și fotografiile bunurilor de pe Site-ul web sunt ilustrative și că, în realitate, bunurile pot fi diferite de imaginile ilustrative, diferența constând cel mai adesea în culoarea bunurilor.

9.2 Vânzătorul oferă consumatorului pe Site-ul său web posibilitatea de a compara imaginea ilustrativă a bunurilor cu fotografia lor prin intermediul Oglinzii magice virtuale. Consumatorul confirmă că imaginile bunurilor din Oglinda magică virtuală sunt doar ilustrative și nu trebuie neapărat să reflecte realitatea.

10. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

10.1 Dacă consumatorul nu este satisfăcut de modul în care Vânzătorul a soluționat reclamația sa în temeiul garanției sau dacă consideră că Vânzătorul i-a încălcat drepturile, poate contacta Vânzătorul cu o solicitare de remediere. Dacă, în ciuda solicitării de remediere a consumatorului, Vânzătorul respinge solicitarea, răspunsul său este negativ sau nu răspunde la solicitare în termen de 30 de zile de la trimiterea solicitării, consumatorul poate depune o cerere de inițiere a soluționării alternative a litigiilor în temeiul prevederii Secțiunii 12 din Legea nr. 391/2015 Coll. privind soluționarea alternativă a litigiilor cu consumatorii, de modificare și completare a anumitor legi.

10.2 Entitatea relevantă pentru soluționarea alternativă a litigiilor cu consumatorii va fi Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor sau altă persoană fizică autorizată relevantă, înregistrată în lista entităților competente pentru soluționarea alternativă a litigiilor ținută de Ministerul Economiei Romane (lista este disponibilă la adresa http://www.anpc.gov.ro). Consumatorul poate să aleagă dintre entitățile sus-menționate competente pentru soluționarea alternativă a litigiilor cu consumatorii entitatea căreia să i se adreseze.

10.3 Pentru a depune cererea de soluționare alternativă a litigiului său, consumatorul poate utiliza o platformă online pentru soluționarea litigiilor, disponibilă la http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. DATE DE CONTACT

11.1 Datele de contact ale Vânzătorului:

(a) adresa de livrare:
București , calea Rahovei 266-268, România
(b) adresa de e-mail:
comenzi@blazariuc.com
(c) numărul de telefon:
+40 736 694 611

12.2 Datele de contact ale autorității de monitorizare și supraveghere:
Autoritatea Nationala Pentru Protectia Consumatorilor

(a) adresa de livrare:
Bucuresti,
Bulevardur Aviatorilor nr. 72, sector 1,
011865,
email: cabinet@anpc.ro
(b) numărul de telefon:
021 307 67 84
(c) fax:
021 314 34 62

13. PREVEDERI GENERALE

13.1 GTC de față vor produce efecte față de consumator la data Contractului.

13.2 Vânzătorul poate modifica unilateral GTC de față în orice moment. GTC valabile și în vigoare la data încheierii Contractului se vor aplica relației dintre consumator și Vânzător.

13.3 Dacă orice prevedere a acestor GTC este sau devine nulă sau fără efecte, în locul acestei prevederi se va aplica o prevedere al cărei înțeles este cât mai apropiat posibil de cel al prevederii nule sau fără efecte. Nulitatea sau lipsa de efecte a unei prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale GTC. În caz de dubiu, prevederile acestor GTC vor fi considerate valabile mai degrabă decât nule.

Aceste GTC vor fi valabile și vor intra în vigoare de la data de 9.11.2020.